Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor het plaatsen van een schuilhok voor zover ze niet liggen in ruimtelijke kwetsbaar gebied, met uitzondering van parkgebied. Indien U hierover twijfelt, dan neemt U best eens contact met de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente/stad.

De schuilhokken moeten houten wanden hebben.

De maximumhoogte van van het schuilhok mag niet hoger zijn dan drie meter.

Eén zijde moet volledig open zijn.  

De totale oppervlakte is beperkt tot 40m2 per aaneengesloten groep van percelen in één eigendom.